Καφέ Σκούρο

Εκτύπωση
20mm πάχος x 12cm πλάτος x 3.6 m μήκος
Περιγραφή

20mm πάχος x 12cm πλάτος x 3.6 m μήκος